top of page
Proje Çizimleri

Proje Çizimleri Nelerdir ?

Proje Çizimleri Nelerdir ?

İnşaat projelerinin hazırlanması dikkatle ve özenle takip edilmesi gereken bir plan içerir. Projenin başarıyla bitirilmesi

 için gerekli adımların doğru atılması önemlidir. Söz konusu bu durumda inşaat projesinin belli bir başlangıç tarihinden bitiş

 tarihine kadar nasıl yönetildiği devreye giriyor. Her bir projenin kendine has özellikleri dikkate alınarak hazırlanan planların

 sürdürüldüğü tüm adımlar proje yönetimi başlığı altında toplanabilir. Proje yönetimi, aynı zamanda işbirliği içerir. 

 

İnşaat projesi çiziminde işveren, tasarımcı, danışman, yüklenici, işletmeci gibi birçok kişinin uyumlu çalışması

 sonucunda proje başarıya ulaşır. Tasarım aşamasında ise hazırlanan projenin nasıl çizildiği önem kazanıyor. Mimari proje,

 statik proje, zemin iyileştirme, mekanik tesisat ve elektrik tesisat projesi, harita teknik uygulama sorumluluğu şeklinde

 birbirini takip etmesi ve tamamlaması gereken adımları kapsar. İnşaat proje çalışmaları çeşitli mühendislik ve mimarlık

 hizmetlerini içermektedir. Bazı kapsamlı yapı işlerinde iç mimarlık, peyzaj, şehir planlaması gibi başka mesleki hizmetler

 de gerekebilir

Yapılar için gerekli olabilecek projelerde genellikle, Mimari projeler, Statik projeleri, Sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma,

 iklimlendirme, sıcak su, doğalgaz vb. projeleri, Elektrik; aydınlatma vb. elektrik tesisatı projeleri şeklinde belirlenebilir. Her

 proje hizmetinin çeşitli aşamaları vardır. Bunlar mimarı projelerde, Fikir projesi, Avan projesi, Kesin proje, Uygulama

 projesi, Detay projeleri ve ihale dosyasının hazırlanması şeklindedir. Fizibilite çalışmaları sırasında projeye göre yapının

 üzerinde yer alacağı alanı belirleme, yani aplikasyon yapılır. Arsa ve çevresel etmenler incelendikten sonra eskizler çizilir.

 Avan proje adı verilen bu ön proje gerekli yapı ruhsatları alınırken sunulur ve bu adımdan sonra kesin projeye geçilir. Daha

 ayrıntılı ve ana planı içeren mimari proje hazırlanır. Mimari proje kat planları, ince detaylar, ısı yalıtım projeleri ayrı ayrı

 hazırlanması ile elde edilir.  

 

İnşaat mühendisleri tarafından hazırlanan statik proje ise, mimari projeden sonra hazırlanır. Stabilite problemleri, kolon

 yerleşkeleri, hareketli yükler, statik analizler gibi detaylı incelemeler sonucunda oluşturulur.

Mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, demir ustası, kalfalar ve ustalar ellerinde yer alan projeleri okuyabilme

 becerisine sahip olmalıdır. Mimarlar, mimari projeyi yukarıdan aşağıya okurken; inşaat mühendisler, statik projeyi aşağıdan

 yukarı okur. Bu noktada her bir mesleki erbabının ellerinde yer alan projeleri inceleyebilme ve anlama becerisine erişmiş

 olmalıdır. Çünkü inşaat projesini oluşturan tüm projeler eksiksiz bir şekilde hazırlanmalı, okunmalı ve detaylar gözden

 kaçırılmamalıdır. Yapı genel bilgileri (il-ilçe-sokak vb, pafta-ada-parsel, beton cinsi, demir cinsi, temel sistem, döşeme

 sistemi gibi), mimari proje, vaziyet planı ve numarataj krokisi, kat planları, tam kesit, görünüşler şeklinde aşama aşama

 genel proje okunması gerçekleştirilir.

Proje Çeşitleri Nelerdir ?

Mühendislik ve tasarım projeleri, birden fazla alanın entegre ve özverili bir şekilde çalışmasını gerektirir. Statik, mimari,

 elektrik ve mekanik tasarım gibi farklı alanlarda uzmanlıklar gerektiren ve çeşitli sektörlerde yürütülen projelerimizde

 tecrübeli mühendislerimiz, uzmanlarımız ve danışmanlarımızla tüm proje disiplinleri arasında başarılı bir entegrasyon

 süreci yürütüyoruz.

 

İnovatif bakış açımız ve global standartlardaki hizmet kalitemizin yanı sıra farklı disiplinleri aynı projede buluşturma

 becerimiz sayesinde geniş bir sektör yelpazesi için çözümler üretiyoruz.

 

Mühendislik ve tasarım alanında sunduğumuz başlıca hizmetler ;

 • Statik Projeler : Yapının iskeletini oluşturan proje türü olması sebebiyle statik projeler, yapı süreçlerinin temelidir.

 Binada kullanılacak betonarmeden ahşaba veya çelik gibi farklı malzemelerin yükleri, yapıları ve dizilim şeklinin neredeyse

 kusursuz bir şekilde hesaplanarak oluşturulması gerekir. Fen, matematik ve geometri alanında uzmanlaşmış inşaat

 mühendisi kadromuzla yaptığımız statik çizimlerle temeli sağlam atılmış, emniyetli yapılar yaratmak için desteğimizi

 alabilirsiniz.

 • Mimari Projeler : Binanın genel tasarımının yapıldığı mimari projelerde, arsa-bina uyumluluğu ve binanın kendi

 içerisindeki oran-orantı, kütlesel uyumu baz alınır. Bu projenin teknik açıdan titizlikle hesaplanmış olması gerekir;

 böylece bina ya da konut kusursuz olacaktır. Teknik tarafının yanı sıra mimari projeler göze hitap eden çizgiler de 

 taşımalıdır.

 

 • Mekanik Projeler : Yapının amacına uygun havalandırma, klima, ısıtma, sıhhi tesisat, yangın söndürme, basınçlı

 hava, yalıtım gibi sistemlerin projelendirmesini müşteri talepleri doğrultusunda 2 veya 3 boyutlu olarak yenilikçi ve

 optimum sistem çözümleri olacak şekilde tasarlıyoruz.

 • Elektrik Projeleri : Yapının amacına uygun aydınlatma, kuvvet, telefon, data, yangın algılama, topraklama,

 seslendirme, tv, kamera, otomasyon gibi sistemlerin projelendirmesini müşteri talepleri doğrultusunda 2 veya 3 boyutlu

 olarak yenilikçi ve optimum sistem çözümleri olacak şekilde tasarlıyoruz.

 • Altyapı Projeleri : Altyapı projeleri, kusursuz bir yapıya sahip olmadan önce binanın tehlikesiz ve doğru bir noktaya

 temel atılmasını hedefler. İçme suyu, atık su arıtma, kanalizasyon gibi etkenlerin hepsi altyapı projelerinin bir konusudur.

 • Restorasyon Ve Güçlendirme Projeleri : Bu projeler binanın zarar gören kısımlarını güçlendirmeye ve yenilemeye

 yönelik projelerdir. Her binanın sil baştan yeniden yapılması mümkün olmayacağı için restorasyon ve güçlendirme projeleri

 sayesinde sadece hasarlı alanlar onarılabilir.

 • BIM Sistemi İle Tasarım : Türkçe ismiyle Yapı Bilgi Modellemesi, binanın üç boyutlu tasarımının kolaylıkla

 yapılabilmesini sağlar. Üstelik bu sistemle sayesinde binanın yapımının her aşamasına ulaşma ve hakkında bilgi alma

 sağlanır.

 

Hedef İnşaat Mühendislik olarak son teknolojiyi ve tecrübemizi farklı çalışma alanlarımızla hizmetinize sunuyoruz.

Proje Çizimi Yaptırmanın Avantajları Nelerdir ?

 • Proje çizimleri yapılmamış inşaatlar da hata oranı her zaman daha fazladır.

 • Proje çizimleri kaliteli bir inşa sürecin de olmazsa olmaz datalardır. 

 • Proje çizimleri sayesinde (3d proje) inşanın yapılmadan önce ki hali reel haline en yakın şekilde görüntülenebilir.

 • Proje çizimleri sayesinde yapı en ince ayrıntısına kadar projelendirilip hata miktarı en aza indirgenir.

 • Proje çizimleri yapılan bir yapı, projeye uygun olarak inşa edildiği sürece bilgisayar ortamındaki iş birebir yapılabilir.

 • Proje çizimleri mühendislik ve mimarlık bilgileri dahilinde yapıldığı için yapı; ekonomik, estetik ve emniyetli olarak tasarlanmış olur.

 • Proje çizimleri dayanımlı, güvenli, ekonomik, uzun ömürlü ve estetik yapıları da beraberinde getirir.

 • Proje çizimleri yapınızın inşa edilebilmesi için elinizde ki en güvenli kaynaklardır.

 • Proje çizimleri olmadan bir yapı inşaatına başlamamanızı ve mutlaka mühendislik ve mimarlık eğitimi almış kişilerden yardım almanızı tavsiye ederiz.

bottom of page