top of page
b63892a9-5958-48f2-ab7c-8f7b39347e74_edi

Betonarme Yapı Nedir ?

Betonarme Yapı Nedir ?

Latince’deki akağaçtan elde edilen reçine, yapıştırıcı malzeme veya çimento, kireç harcı anlamlarındaki “bitumen”

 sözünden kaynaklanan “beton” ve kuvvetlendirme, güçlendirme anlamındaki Fransızca “arme” sözüyle birleşerek “demir 

 donanımlı beton” anlamına gelen “betonarme” kelimesini oluşturur. Betonarme kısaca betonla inşaat çeliğinin bir bütün

 oluşturduğu dış etkilere dayanıklı bir sistem olarak tanımlanabilir. Betonarme, bir yapının çelik iskeletinin betonla

 örülmesiyle ortaya çıkan bir alaşımdır. Betonarmenin kuvveti içine karıştırılan çelik / beton oranıyla ölçülür.

 

Yapıda kullanılan betonarme elemanlar (kolon, kiriş, döşeme vb.) birtakım gerilmelere maruz kalırlar. Bunlar genel

 olarak basınç, çekme, kesme ve burulma etkileridir. Davranış itibarıyla gevrek olan beton, sünek çelik ile

 güçlendirilerek kompozit bir yapı malzemesi olan betonarme elde edilir. Bu güçlendirme ile açıklıkların daha küçük

 kesitlerle geçilmesi olanaklı olmuştur. Elemana yerleştirilen çeliğe sonradan veya önceden gerilme verilerek

 öngerilmeli/ardçekmeli beton elde edilir. Betonarme yapı elemanında bulunan beton ve çelik birlikte bu gerilmelere karşı

 koyarlar. Bu esnada, beton daha çok basınç gerilmelerini karşılar, çelik ise daha çok çekme gerilmelerini karşılar.

Betonarme Yapı Kullanım Alanları Nelerdir ?

 • Betonarme Konutlar ve Villalar

 • Betonarme Ticari Yapılar

 • Betonarme Sanayi Tesisleri

 • Betonarme Hayvan Çardakları

 • Betonarme Mandıralar

 • Betonarme Eğitim Tesisleri

 • Betonarme Su Tesisleri

 • Betonarme Sağlık Tesisler

 • Betonarme Spor Tesisleri

 • Betonarme Konaklama Alanları

 • Betonarme Köprüler ve Yaya Üst Geçitleri

Betonarme Yapının Avantajları Nelerdir ?

 • Betonarme yapılar basınç dayanımı yüksek, çekme dayanımı ise çok düşüktür. Çekme kuvvetleri betonu çatlatır.

 • Betonarme yapılarda çekme kuvvetini karşılamak ve çatlakları sınırlamak için çekme bölgelerine çelik çubuklar (donatı) konur.

 • Betonarme yapılarda süneklik sağlamak için yanal donatı (Etriye) konur.

 • Betonarme yapılarda beton ile çeliğin birbirine kaynaşmış olarak birlikte çalışması şarttır. Buna kenetlenme (Aderans) denir. Kenetlenme betonarmenin genel koşullarından birisidir.

 • Betonarme yapılar yekpare olarak inşa edilir ve bakım maliyeti düşüktür.

 • Betonarme yapının yekpare özelliği taşıyıcı sistemin hiperstatiklik derecesini arttırırken, aşırı yükleme durumunda elemanların birbiri ile yardımlaşmasını sağlar.

 • Betonarme yapılar istenilen her şekle girebilir esnektir. Şekil verme kolaylığından dolayı estetik ağırlıklı mimari isteklerin kolaylıkla gerçekleşmesini sağlar.

 • Betonarme yapılarda daha az kalifiyeli elemana ihtiyaç duyulur bu da ekonomik açıdan avantajdır.

 • Betonarme yapılarda önemli miktarda kum, çakıl ve su gibi yerel olarak bulunan malzemeler kullanıldığı için ekonomiktir. Ayrıca gerekli olan çimento ve donatı daha küçük hacimde çelik kullanılır.

 • Betonarme yapılar çok uzun kullanma ömrüne sahiptirler. Normal şartlarda betonarme yük taşıma gücünden herhangi bir şey kaybetmeksizin, süresiz kullanılabilir. Gerçekte de betonun dayanımı zamanla azalmaz, tam tersine artar.

 • Betonarme yapılar dayanıklı, güvenli, uzun ömürlüdür ve uygun maliyetlidir.

bottom of page